Kempisch Vuur Tripel

Dit blond 4-granenbier met een zachte kruidenmengeling is volmondig en complex