Leute Bok

Dit donkerrood zwaar bier is rond en mild in de mond en niet te uitgesproken zoet