Quintine Blond

Een blond bier van hoge gisting, niet gefilterd niet gecentrifugeerd en niet gepasturiseerd